Greiðsluskilmálar

Já er móttakandi greiðslna og Inkasso er innheimtuaðili.

Viðskiptavinir okkar geta valið um með hvaða hætti reikningar berast til þeirra, tölvupósti eða rafrænt í skeytamiðlun. Vakin er athygli á að ekki er hægt að breyta greiðsluformi nema með samráði við starfsfólk Já eftir að reikningur hefur verið sendur út.

Útskriftargjald er greitt fyrir hvern prentaðan reikning en færslugjald fyrir rafræna. Sé reikningur ekki greiddur á eindaga greiðast dráttarvextir frá eindaga til greiðsludags, auk þess sem gjald vegna innheimtuviðvörunnar leggst á kröfu við útsendingu 7 dögum seinna (sjá nánar í töflu um innheimtuferli hér fyrir neðan).

Við vekjum athygli á að skráningar hjá Já birtast í miðlum okkar og haldast óbreyttar milli ára nema ósk komi frá viðskiptavinum um annað. Já áskilur sér rétt til að fjarlægja skráningar úr sínum miðlum komi til vanskila.

Almennir greiðsluskilmálar

Reikninga ber að greiða á eindaga. Reikningar skulu sendir samningsaðilum með góðum fyrirvara, eða birtir á vefsvæði þeirra samningsaðila sem þess hafa óskað.

Eindagi reikninga er minnst 30 dögum eftir útgáfudag. Sé reikningur ekki greiddur á eindaga skal samningsaðili greiða dráttarvexti, eins og þeir eru ákveðnir skv.1. mgr. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001, frá og með eindaga til greiðsludags.

Athugasemdir skulu gerðar við útgefna reikninga án tafar og eigi síðar en á eindaga, ella telst reikningur samþykktur.

Óskir þú eftir frekari upplýsingum um reikninga vegna skráninga hjá Já er bent á skrifstofu Já í síma 522 3200 eða senda tölvupóst á ja@ja.is.

Innheimtuferli

Í töflunni hér að neðan má sjá innheimtuferli Inkasso fyrir Já.

7 dagar
frá eindaga
21 dagar
frá eindaga
30 dagar
frá eindaga
35 dagar
frá eindaga
45 dagar
frá eindaga
77 dagar
frá eindaga
Lögbundin innheimtuviðvörun
Gjald 1.178 kr.
Milliinnheimtubréf 1
Áminning
Símtal
Hringing eða SMS
Milliinnheimtubréf 2
Ítrekun
Milliinnheimtubréf 3
Lokaviðvörun
Lokað fyrir þjónustu
Krafa sett í lögfræðiinnheimtu
7 dagar
frá eindaga
Lögbundin innheimtuviðvörun
Gjald 1.178 kr.
21 dagar
frá eindaga
Milliinnheimtubréf 1
Áminning
30 dagar
frá eindaga
Símtal
Hringing eða SMS
35 dagar
frá eindaga
Milliinnheimtubréf 2
Ítrekun
45 dagar
frá eindaga
Milliinnheimtubréf 3
Lokaviðvörun
77 dagar
frá eindaga
Lokað fyrir þjónustu
Krafa sett í lögfræðiinnheimtu

Spurt og svarað

Kostar eitthvað fyrir einstakling að vera skráður hjá Já?
Kostar eitthvað fyrir fyrirtæki að vera skráð hjá Já?
Get ég gert breytingar á mínum upplýsingum á Já?
Á hvaða formi er hægt að fá reikninga?
Hvers vegna færslugjald eða útskriftargjald?

Viltu vita meira?

Hafðu samband við okkur í síma 522 3200 eða sendu tölvupóst á ja@ja.is.