Til baka ör

Umhverfisstefna Já hf.

12. maí 2021

Já hf. og dótturfélög hafa vernd umhverfisins og minnkun á kolefnisspori sínu að leiðarljósi í starfsemi sinni.

Umhverfisstefnan og framkvæmd hennar er liður í daglegu starfi Já hf. til að draga úr álagi á umhverfið. Já hf. mun leitast við að hafa jákvæð áhrif á umhverfi og samfélag með ákvarðanatöku sinni og starfsemi.

Til stuðnings eru Græn skref Umhverfisstofnunnar höfð til hliðsjónar, staða og árangur skráður og markvisst unnið að umbótum.

Stefnan er rýnd á hverju ári af umhverfisteymi félagsins og uppfærð með tilliti til þróunar í umhverfismálum. Stefnan er samþykkt af yfirstjórn og upplýsingum um árangur aðgerða er miðlað á innri vef félagsins.

Leiðarljós

Starfsfólk Já hf. fær reglulega fræðslu um umhverfismál og innra umhverfisstarf félagsins.

Minnka kolefnisspor Já hf. með því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, s.s. með vistvænni samgöngum og að auka bindingu með kolefnisjöfnun.

Úrgangur er flokkaður og skilað til endurnýtingar eða endurvinnslu. Spilliefnum og hættulegum efnum er fargað á viðeigandi hátt.

Innkaup Já hf. munu taka tillit til þess að velja birgja sem styðja sjálfbæra framleiðslu eða minnka neikvæð umhverfisáhrif.

Félagið leitar leiða til að láta gott af sér leiða í umhverfismálum í gegnum starfsemi sína, s.s. með að miðla niðurstöðum mælinga umhverfismál.