Til baka ör

Meðferð tölvupósts

Innihaldi tölvupósturinn persónuupplýsingar er farið eftir lögum um persónuvernd og persónuverndarstefnu Já við meðferð hans. Þeir sem senda Já tölvupóst veita þær upplýsingar sem þar koma fram af fúsum og frjálsum vilja. Vinnsla Já á tölvupóstum er heimil samkvæmt lögum um persónuvernd þar sem það eru lögmætir hagsmunir fyrirtækisins að móttaka tölvupóst, vista og vinna með, til að svara fyrirspurnum og veita sem besta þjónustu. Ekki fer fram kerfisbundin eyðing á tölvupóstum fyrirtækisins.

Já hf., Lynghálsi 4, 110 Reykjavík, er ábyrgðaraðili og spurningum og ábendingum má koma á framfæri hér: ja@ja.is. Stoðþjónustuaðili varðandi hýsingu gagna fær aðgang að nauðsynlegum upplýsingum skv. vinnslusamningi og eftir atvikum þeir aðilar sem erindi póstsins varðar.

Öryggi gagna er tryggt til hins ítrasta. Auk almennra öryggisráðstafana sbr. öryggisstefnu fyrirtækisins eru aðgangsstýringar notaðar til að tryggja öryggi tölvupósta.

Lög um persónuvernd tryggja rétt þinn til aðgangs, leiðréttingar, eyðingar eða takmörkunar vinnslu persónuupplýsinga er varða þig, rétt þinn til andmæla og til flutnings á eigin gögnum með fyrirvörum skv. lögum. Þau tryggja einnig rétt þinn til að leggja fram kvörtun til Persónuverndar teljir þú á einhvern hátt brotið á rétti þínum við vinnslu persónuupplýsinga. Já hefur á að skipa óháðum persónuverndarfulltrúa með sérþekkingu á lögum og lagaframkvæmd á sviði persónuverndar til að tryggja faglega vernd persónuupplýsinga.

Ef efni þessa tölvupósts er ótengt starfsemi Já er pósturinn og viðhengi hans á ábyrgð sendanda sem einstaklings en ekki sem starfsmanns.